Tiến độ thanh toán chung cư Athena Complex Pháp Vân

Tiến độ thanh toán Athena Complex Pháp Vân chia làm 5 đợt linh hoạt:

STT Đợt Tiến độ Thời gian dự kiến Giá trị thanh toán
1 Đợt 1 Ngay khi ký Hợp Đồng 45% Giá Bán Căn Hộ
2 Đợt 2 Thi công xong phần khung bê tông cốt thép đến tầng 15 15/07/2020 15% Giá Bán Căn Hộ
3 Đợt 3 Thi công xong phần khung bê tông cốt thép đến tầng 27 15/11/2020 10% Giá Bán Căn Hộ
4 Đợt 4 Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Thông báo đợt 3  15/02/2021 15% Giá Bán Căn Hộ
5 Đợt 5 Bàn giao căn hộ  30/6/2021 15% Giá Bán Căn Hộ và 2% Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Nhà Chung Cư và phí quản lý vận hành trong vòng 01 năm